Irlandia

Blog

11
lis

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach firma ubezpieczeniowa będzie zdołała żądać od nas zwrotu sumy wypłaconego zadośćuczynienia poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc broni nas przed płaceniem za szkody, jakie wyrządziliśmy i należy o tym nie zapominać. Wypłacone poszkodowanemu odszkodowanie z oc będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy umyślnie oraz wprawnie. W owym czasie także nie ma co czekać na Aviva samochód zastępczy. Też w wypadku, gdy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków, jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa ma prawo chcieć zwrotu kwoty, którą spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, kiedy będziemy musieli oddać finanse jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To jednakże zależy też, z jakiego powodu mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeżeli taka jazda konieczna była, bowiem staraliśmy się uratować czyjeś istnienie, tężyznę fizyczną lub też mienie, bądź gdy goniliśmy osobę, jaka oczywiście popełniła przestępstwo, ubezpieczający nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga porządne InterRisk zgłoszenie szkody telefon. Jeżeli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak oraz te na zdrowiu. I nie powinniśmy wyłącznie podróżować samochodem, który uległ wypadkowi – w owym czasie warto wypełnić Compensa zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania i wysiadania z wehikułu, a także załadunku i rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy niemniej jednak nie zapominać, że to na nas leży obowiązek pokazania powstałych szkód oraz ich wymiarów.

Comments are closed.